הדרכות בטיחות


בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999 מחייבות:
"מחזיק במקום עבודה (מעביד) ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום".
"מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה".
המטרה שלנו לסייע לכם לעמוד בדרישות החוק וכן עמידה ביעדי החברה והקהילה:
צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות של עובדים ובעלי עניין אחרים.
מניעת נזקים והפרעות לפעילות הארגון.
שיפור אקלים ארגוני, הטמעת תרבות ארגונית בטוחה והעלאת האמון תוך כדי שיפור יחסי עבודה שיניב חסכון כלכלי לארגון עם הפחתת הפסד ימי עבודה

# עובדה בגובה הסמכת עובדי גובה

# בטיחות באש הדרכת בטיחות אש לעובדים כולל תרגול מעשי

# בטיחות בעבודה הדרכת עובדים בנושאי בטיחות, הדרכת עובדים חדשים הסמכת אדם כשיר

# חומרים מסוכנים הדרכת עובדים בנושאי חומרים מסוכנים כולל משמעות היתר רעלים

# ארגונומיה הדרכת עובדים בישיבה ויציבה נכונה, הרמת משאות וכד'

# מלגזה הדרכת רענון מלגזנים ובטיחות בתעבורה

ועוד......

בניית אתרים 2all