עובדה בגובה הסמכת עובדי גובה

הסמכת עובדים בגובה:

התקנה החדשה לעבודה בגובה נכנסה לתקפה בשנת 2007.

 בהתאם לדרישות התקנה.

חובה על המעסיק:

•לוודא הדרכת העובד והכשרתו ע"י מדריך מוסמך,
•לבצע ניהול סיכונים
•לספק לעובד ציוד מגן אישי לעבודה בגובה
•לתכנן ולפקח על כל עובדיהם בזמן עבודתם בגובה.

ראשית חכמה תדריך את העובדים לביצוע עבודה בתחומים הבאים:

על סולמות.
מתוך סלים להרמת אדם.
מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.
בתוך מקום מוקף.
מעל לפיגומים נייחים.
מעל גגות.
מעל מבנה קונסטרוקציה

בניית אתרים 2all