חומרים מסוכנים הדרכת עובדים בנושאי חומרים מסוכנים כולל משמעות היתר רעלים


הדרכת עובדים בחומרים מסוכנים:

•מהו חומר מסוכן
•כיצד מאחסנים חומרים אלו
•סכנות מחומרים מסוכנים הנמצאים הארגון המודרך
•גיליונות בטיחות קריאה נכונה שלהם
•הפקת דף בטיחות מתוך גיליון הבטיחות
•היתר רעלים מהו? כיצד מקבלים היתר רעלים?
•חוקים ותקנות בנושא חומרים מסוכנים
•ציוד מגן אישי
•מהו תיק שטח/תיק מפעל
•תרחיש אירוע חומרים מסוכנים
•טיפול באירוע חומרים מסוכנים
•במידת הצורך תרגול הארגון בטיפול באירוע חומרים מסוכנים
בניית אתרים 2all