בטיחות באש הדרכת בטיחות אש לעובדים כולל תרגול מעשי

הדרכות בנושאים הבאים:

• בטיחות אש
•אמצעי כיבוי אש
•מניעת שריפות
•שיטות טיפול באירועי חומרים מסוכנים משולבי שריפה , הגנה על הסביבה


להלן מגוון נושאים המשולבים בהדרכות :
- מהות השריפה ועקרונות למניעתה.
- שיטות לכיבוי אש.
- חומרי כיבוי.
- התאמת שיטת הכיבוי לסוג השרפה.
- סיכונים בחשמל וטיפול בשריפות חשמל.
- סיכונים בחומרים מסוכנים כגון: נוזלים וגזים דליקים והטיפול בהם.
- סרטי הדרכה /הדגמה בנושא ישולבו במהלך ההדרכות.

- במידת הצורך נמליץ על תרגול מעשי של סימולציית כיבוי שרפה

בניית אתרים 2all