מלגזה הדרכת ריענון מלגזנים ובטיחות בתעבורה

ריענון שנתי של נהגי מלגזות שכוללת:

•נהיגה נכונה במלגזה

•סיכונים בהפעלה

•בדיקת המלגזה

•מרכז הכובד ושמירה על יציבות

•הדגמה מעשית
בניית אתרים 2all